اخبار و رویدادها

شروع ثبت نام تسهیلات صندوق رفاه برای نیم سال اول تحصیلی 1401-1400
شروع ثبت نام تسهیلات صندوق رفاه برای نیم سال اول تحصیلی 1401-1400

شروع ثبت نام تسهیلات صندوق رفاه برای نیم سال اول تحصیلی 1401-1400 از تاریخ 1400/08/08 لغایت 1401/09/15
يکشنبه نهم آبان 1400
چهارشنبه یازدهم فروردين 1400

شروع ثبت نام تسهیلات دانشجویی صندوق رفاه برای نیمسال دوم 1400-1399
شروع ثبت نام تسهیلات دانشجویی صندوق رفاه برای نیمسال دوم 1400-1399

شروع ثبت نام تسهیلات دانشجویی صندوق رفاه برای نیمسال دوم 1400-1399 از تاریخ 1399/11/20 لغایت 1400/02/20
دوشنبه بیستم بهمن 1399

    تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

    کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419960-041   دورنگار :3541962-041

    کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.