اخبار و رویدادها

پنجشنبه یازدهم اسفند 1401

راهنمای فاز 3 (سامانه جدید)صندوق رفاه دانشجویی

راهنمای فاز 3 (سامانه جدید)صندوق رفاه دانشجویی
يکشنبه سی ام بهمن 1401
يکشنبه بیست و هفتم آذر 1401

    تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

    کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419960-041   دورنگار :3541962-041

    کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.