امور دانشجویی

اخبار و رویدادها

پنجشنبه سی و یکم شهريور 1401
پنجشنبه سی و یکم شهريور 1401
پنجشنبه سی و یکم شهريور 1401

    تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

    کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419960-041   دورنگار :3541962-041

    کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.