تسویه حساب

با توجه به الکترونیکی شدن تصفیه حساب لطفا از طریق سامانه آموزشی اقدام نمائید. دانشجویانی که از صندوق رفاه تسهیلات دریافت کرده اند حتما بایستی مشخصات خود را در پورتال دانشجویی صندو ق رفاه bp.swf.ir تکمیل نمایند و از قسمت خلاصه وضعیت پورتال میزان وام های دریافتی را مشاهده و نسبت به هماهنگی برای پرداخت 10% کل وام با شماره 04135421734 تماس حاصل فرمایند.
توصیه می شود فایل راهنمای تصفیه حساب در قسمت اداره رفاه همین وب سایت مطالعه نمایید.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419960-041   دورنگار :3541962-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.