تاریخ : يکشنبه 30 بهمن 1401
کد 131

راهنمای فاز 3 (سامانه جدید)صندوق رفاه دانشجویی

راهنمای فاز 3 (سامانه جدید)صندوق رفاه دانشجویی

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419960-041   دورنگار :3541962-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.