تاریخ : سه شنبه 5 اسفند 1399
کد 104

معرفي دانشجو یان برتر علمی براي جايزه بنياد البرز

معرفي دانشجو یان برتر علمی براي جايزه بنياد البرز

معرفي دانشجو یان برتر علمی براي جايزه بنياد البرز . مهلت ارسال مدارک تا 1399/12/12
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند  پنجاه و نهمین سال جایزه بنیاد البرز(بخش نخبگان) با هدف تقدیر از دانشجویان برترسراسر کشور برگزار خواهد شد. لذا خواهشمند است  داوطلبین  ضمن مطالعه پیوست ( فرایندانتخاب دانشجویان)، در صورت دارا بودن شرایط سنی و تحصیلی نسبت  به ارسال مدارک به امور دانشجویی جهت بررسی ومعرفی  دانشجویان برگزیده تا مورخ 1399/12/12 اقدام فرمایند.

فرایند انتخاب دانشجویان

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419960-041   دورنگار :3541962-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.