دبیرخانه شورای انضباطی دانشجویان

دبیرشورای انضباطی دانشجویان
مهدی آدم نژاد
شماره تماس : 35408097-041
   
 

شوراي كميته انضباطي كه از اين پس به اختصار شوراي انضباطي ناميده مي شود، بعنوان نهادي حساس در مجموعه مديريت دانشگاه موظف است كه ضمن انجام مسؤوليت خود در رسيدگي به تخطي دانشجويان از منش دانشجويي و اخلاق متعالي، وظايف اساسي دانشگاه در راستاي رشد استعدادهاي دانشجويان و تقويت روحيه استقلال و اعتماد به نفس در آنان را مدنظر داشته و از هرگونه برخوردي كه موجبات تحقير و توهين به دانشجو را فراهم مي كند، اجتناب ورزدهرچند در مواردي تنبيه اجتناب پذير است اما با تأ كيد به پرهيز از هرگونه تجسس و تفتيش ضرورت دارد كه اين برخورد توأم با حفظ آبرو و حيثيت اجتماعي دانشجو باشد، از اولين مراحل تذكر و ارشاد آغاز شود و زمينه اجتناب از تخلف و ميل به اصلاح را در فرد خاطي و محيط ايجاد نمايد.
شرح وظایف دبیر شورای انضباطی :
 • رسیدگی به تخلفات دانشجویان.
 • پیگیری شکایات دانشجویان.
 • پاسخ گویی به استعلامهای استخدامی ادارات و سازمانها و استعلامهای آزمونهای دستیاری، کارشناسی و کارشناسی ارشد.
 • اعلام نظر در خصوص درخواستهای میهمانی، انتقالی و جابجایی دانشجویان
 • ارائه مجوز فارغ التحصیلی دانشجویان دارای پرونده انضباطی
 • پاسخ به استعلامهای واحدهای مختلف دانشگاهی از جمله کمیته ناظر بر نشریات، شورای صنفی دانشجویان، اداره امور خوابگاهها و ...
 • اعلام نظر در خصوص انتخاب دانشجوی نمونه کشوری (در کلیه رشته ها و سهمیه ها)
اعضای شورای بدوی انضباطی دانشجویان :
 1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5.  

مستندات قانونی :
 1. آیین نامه انضباطی دانشجویان مصوب جلسه 358   شورای عالی انقلاب فرهنگی
 2. شیوه نامه اجرایی آیین نامه فوق -مصوب 1401وزارتین(علوم، تحقیقات و فناوری -بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) 


 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419713-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.