راهنمای تسویه حساب

 
دانشجویان عزیز، در صورتیکه از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان در دوران تحصیل خود بهره مند شده اید بایستی بعد اتمام سنوات مجاز تحصیلی (کارشناسی و دکترا 8 نیمسال کارشناسی ارشد 4 نیمسال ) نسبت به تعیین تکلیف وام های دریافتی اقدام نمایند تاریخ تسویه و تاریخ فارغ التحصیلی ملاک نیست .
در غیراینصورت پس از گذشت 9ماه از تاریخ اتمام سنوات مجاز بایستی کل مبلغ تسهیلات دریافتی را با جریمه دیرکرد به صندوق رفاه یکجا عودت نمایید.
تقسیط تسهیلات با پرداخت ده درصد کل مبلغ دریافتی(بغیر وام ودیعه مسکن) با پایه دو میلیون ریال حداکثر تا شصت قسط برای دانشجویان مقدور می باشد که بعد از اتمام سنوات مجاز نسبت به تعیین تکلیف بدهی مراجعه نمایند. 

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419960-041   دورنگار :3541962-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.