رئیس اداره رفاه

کارشناس و مسئول رفاه دانشجویی وکارآفرینی  : جناب آقای صمد بهره ور

 تلفن دفتر  : 35297615-041

محل جدید دفتر : پردیس هنر اتاق قبلی اداره تغذیه دانشجویی

ارتباط تلگرامی : با استفاده از خط شماره   09035765597

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419960-041   دورنگار :3541962-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.