رئیس اداره رفاه

کارشناس مسئول رفاه دانشجویی  : آقای صمد بهره ور

 تلفن دفترپردیس مرکزی هنر   : 35297615-041

   
 

معرفی اداره رفاه و شرح خدمات و فعالیت ها

معرفی و شرح خدمات اداره رفاه:

 با شروع هرنیمسال تحصیلی همیشه مسئله ارائه تسهیلات دانشجویی و شرایط دریافت و میزان تسهیلات رفاهی برای دانشـــــــــــجویان گرامی مطرح می شود و در این حوزه، اداره رفاه نقش مهم و اساسی در راستای ارائه تسهیلات و خدمات رفاهی در قالب کارشناسان اداره رفاه انجام می دهند.

 هدف :

صندوق رفاه دانشجویان به منظور کمک به تأمین بخشی از هزینه های دانشجویان ایرانی مستعــــد و کم بضاعت شاغل به تحصیل در دانشگاهها طبق آئین نامه این صندوق وام پرداخت می نماید.

 

رئوس فعالیتهای اداره رفاه و خدمات ارائه شده برای دانشجویان دوره روزانه درطول هر ترم تحصیلی:

 1.  همگام با اعلام بخشنامه های صندوق رفاه دانشجویان در هر نیمسال اطلاع رسانی ثبت نام وامها و  ورود اطلاعات درمهلت مقرر تعیین شده در برنامه سیستم جامع صندوق رفاه دانشجویان.
 2.  ارسال تقاضاهای وامهای درخواستی دانشجویان نیازمند و واجد شرایط به صندوق رفاه باتوجه به سقف اعتباری تعیین شده ازطرف صندوق رفاه دانشجویان
 3. ثبت انواع وامها (تحصیلی، ضروری، ودیعه مسکن، ضروری ممتاز و نمونه، تحصیلی ممتاز و نمونه، شهریه، زیارت، مبتکر و قهرمان ورزشی، بیمه)
 4. پرداخت وام ضروری برای دانشجویانی که مبتلا به بیماریهای پرهزینه و صعب الاعلاج  می باشند.
 5. پرداخت وام ضروری حوادث غیرمترقبه.
 6. بررسی  و صدور مجوز همیار دانشجویی برای کلیه دانشکده ها و واحدها .
 7. ثبت و ارسال فیشهای نقدی مربوط به دانش آموختگان سالهای قبل و جدید جهت صدور تسویه حساب قطعی .
 8. ثبت و ارسال اطلاعات  بدهیهای دانش آموختگان در سایت صندوق رفاه دانشجویان جهت صدور دفترچه اقساط و تحویل دفترچه مذکور .
 9. مکاتبه با صندوق رفاه دانشجویان در مورد وام  دانشجویانی که وام واریزی آنان به دلیل اشتباه و یا غیرفعال و یا مسدود بودن شماره حساب به حساب صندوق رفاه دانشجویان برگشت خورده است. 
 10. تحویل کمد های دانشجویی 
 11. انجام امور محوله از طرف مدیریت امور دانشجویی :
  * اطلاع رسانی در وب سایت دانشگاه و بصورت اطلاعیه در بورد دامور دانشجویی، اداره آموزش، دانشکده ها
  *به روز کردن فرم ها و اطلاعات مربوط به خدمات رفاهی دانشجویان در وب سایت دانشگاه
  *آموزش حضوری به دانشجویان متقاضی دریافت تسهیلات جهت تهیه مدارک و نحوه عضویت د صندوق
  *آموزش حضوری به دانشجویان متقاضی دریافت تسهیلات جهت بار گذاری و ارسال مدارک در سامانه سادا
  * کنترل مدارک بارگذاری شده دانشجویان در سامانه سادا و رفع اشکال
  *تشکیل پرونده الکترونیکی و بارگذاری مدارک تایید شده در رایانه
  *تشکیل پرونده فیزیکی برای نگهداری اسناد مالی تعهد محضری و گواهی های کسر از حقوق ضامنین
   

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419960-041   دورنگار :3541962-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.