مدیر امور دانشجویی

مدیر امور دانشجویی

دکتر کاظم پورالوار

پیوند رزومه علمی

شماره تماس:  35428559-041

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419960-041   دورنگار :3541962-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.