تاریخ : پنجشنبه 29 آبان 1399
کد 95

تمدید مهلت درخواست وام دانشجویی صندوق رفاه در نیم سال اول13400-1399 تا دهم آذر 1399

تمدید مهلت درخواست وام دانشجویی صندوق رفاه در نیم سال اول13400-1399 تا دهم آذر 1399

تمدید مهلت درخواست وام دانشجویی صندوق رفاه در نیم سال اول13400-1399 تا دهم آذر 1399
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان متقاضی تسهیلات نیم سال اول تحصیلی 1400-1399 صندوق رفاه دانشجویان می رساند آخرین مهلت ارسال مدارک و درخواست وام  تا تاریخ 1399/09/10 تمدید و به هیچ عنوان  مهلت مقرر تمدیید مجدد نخواهد شد. با تشکر امور دانشجویی

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419960-041   دورنگار :3541962-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.