تاریخ : چهارشنبه 20 بهمن 1395
کد 8

دانشجویان دکتری متقاضی وام ویژه دکتری :

نواقص پرونده

درخواست وام های ویژه دکتری در سامانه ثبت شده است . درخواست وام دانشجویانی که شماره پرونده صندوق رفاه آنها در ذیل ثبت شده است...
دانشجویان دکتری متقاضی وام ویژه دکتری :
درخواست وام های ویژه دکتری در سامانه ثبت شده است . درخواست وام دانشجویانی که شماره پرونده صندوق رفاه آنها در ذیل  ثبت شده است بعلت نواقص پرونده اقدام نشده است.
  1. شماره 4386820
  2. شماره 0234265
  3. شماره 1502780
دانشجویان نامبرده سریعا با اداره رفاه تماس حاصل فرمایند. 04135421734
با سپاس-اداره رفاه و تعاون دانشجویان و کارآفرینی-بهره ور قراملکی
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419960-041   دورنگار :3541962-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.