تاریخ : يکشنبه 31 شهريور 1398
کد 78

قیمت غذا از نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 مطابق مصوبه صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

.
 قیمت غذا از نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 مطابق مصوبه صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 
ناهار و شام: 12000 – 17000 - 20000 ریال
صبحانه 9000 ریال
روز فروش (آزاد) دانشجویی   43000 ریال  
در صورت بودن غذای اضافه
 
 

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419960-041   دورنگار :3541962-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.