تاریخ : چهارشنبه 3 بهمن 1397
کد 62

ثبت درخواست وام  در سامانه فاز2 پرتال دانشجویی

ثبت درخواست وام  در سامانه فاز2 پرتال دانشجویی برای متقاضیان تسهیلات دانشجویی برای نیم سال دوم تحصیلی 1398-1397

ثبت درخواست وام  در سامانه فاز2 پرتال دانشجویی برای متقاضیان تسهیلات دانشجویی برای نیم سال دوم تحصیلی 1398-1397
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان متقاضی تسهیلات دانشجویی برای نیم سال دوم تحصیلی 1398-1397 می رساند . امکان ثبت درخواست وام  در سامانه فاز2 پرتال دانشجویی فراهم گردیده است. لذا دانشجویان عزیز حداکثر تا تاریخ 1397/11/20 نسبت به ثبت درخواست و تحویل مدارک اقدام فرمایند. لازم بذکر است تمدید مدت مذکور به علت فرجه زمانی محدود تا پایان سال قابل تمدید نمی باشد.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419960-041   دورنگار :3541962-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.