تاریخ : شنبه 8 دي 1397
کد 60

ثبت نام و تحویل مدارک متقاضیان تسهیلات صندوق رفاه برای نیمسال دوم سال تحصیلی 1398-1397

ثبت نام و تحویل مدارک متقاضیان تسهیلات صندوق رفاه برای نیمسال دوم سال تحصیلی 1398-1397 از مورخ 1397/10/15 لغایت 1397/11/01

ثبت نام و تحویل مدارک متقاضیان تسهیلات صندوق رفاه برای نیمسال دوم سال تحصیلی 1398-1397 از مورخ 1397/10/15 لغایت 1397/11/01
بدینوسیه به اطلاع دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی ،متقاضیان تسهیلات صندوق رفاه برای نیمسال دوم سال تحصیلی 1398-1397 می رساند نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک مربوط از تاریخ از مورخ 1397/10/15 لغایت 1397/11/01 اقدام فرمایند.

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419960-041   دورنگار :3541962-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.