تاریخ : پنجشنبه 2 آذر 1396
کد 20

اطلاعیه

دعوت به همکاری

اطلاعیه
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان علاقمند می رساند :
مرکز کارآفرینی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، در نظر دارد فعالیت های این مرکز را در قالب کتابچه معرفی)
بروشور( و نیز تیزر تصویری)کلیپ( جهت آشنایی با مرکز کارآفرینی این دانشگاه، ارائه نماید. لذا از دانشجویان با
تخصص زیر جهت همکاری دعوت به عمل می آید :
1. گرافیست
2. عکاس و فیلمبردار
3. مصاحبه گر
دانشجویان علاقمند به دفتر مدیریت محترم دانشجویی دانشگاه)جناب اقای دکتر کاظم پور(، مراجعه فرمایند .
به دانشجویانی که همکاری داشته باشند گواهی، اعطاء می شود .
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 2 آذر 1396
  • ساعت 08
  • توسط 1922-03-20 14:58:10.000
نظرات شما
captcha refresh

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419960-041   دورنگار :3541962-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.