آرشیو اخبار

لزوم ثبت مجدد درخواست تسهیلات در سامانه فاز2 برای دانشجویانی که برخلاف اعلام  امور دانشجویی قبل از تاریخ 1398/11/15 اقدام به ثبت درخواست وام نموده اند.

لزوم ثبت مجدد درخواست تسهیلات در سامانه فاز2 برای دانشجویانی که برخلاف اعلام  امور دانشجویی قبل از تاریخ 1398/11/15 اقدام به ثبت درخواست وام نموده اند.

لزوم ثبت مجدد درخواست تسهیلات در سامانه فاز2 برای دانشجویانی که برخلاف اعلام  امور دانشجویی قبل از تاریخ 1398/11/15 اقدام به ثبت درخواست وام نموده اند.

(3)

لزوم ثبت مجدد درخواست تسهیلات در سامانه فاز2 برای دانشجویانی که برخلاف اعلام  امور دانشجویی قبل از تاریخ 1398/11/15 اقدام به ثبت درخواست وام نموده اند.

پنجشنبه 1 اسفند 1398
لزوم ثبت مجدد درخواست تسهیلات در سامانه فاز 2 برای دانشجویانی که قبل از تاریخ 1398/11/15 اقدام به درخواست وام  نموده اند

لزوم ثبت مجدد درخواست تسهیلات در سامانه فاز 2 برای دانشجویانی که قبل از تاریخ 1398/11/15 اقدام به درخواست وام نموده اند

لزوم ثبت مجدد درخواست تسهیلات در سامانه فاز 2 برای دانشجویانی که قبل از تاریخ 1398/11/15 اقدام به درخواست وام نموده اند

(0)

لزوم ثبت مجدد درخواست تسهیلات در سامانه فاز 2 برای دانشجویانی که قبل از تاریخ 1398/11/15 اقدام به درخواست وام نموده اند

پنجشنبه 1 اسفند 1398
شروع ثبت درخواست تسهیلات  نیم سال دوم  تحصیلی 1399-1398صندوق رفاه دانشجویی از تاریخ 1398/11/15  الی1398/11/25

شروع ثبت درخواست تسهیلات نیم سال دوم تحصیلی 1399-1398صندوق رفاه دانشجویی از تاریخ 1398/11/15 الی1398/11/25

شروع ثبت درخواست تسهیلات نیم سال دوم تحصیلی 1399-1398صندوق رفاه دانشجویی از تاریخ 1398/11/15 الی1398/11/25

(125)

شروع ثبت درخواست تسهیلات نیم سال دوم تحصیلی 1399-1398صندوق رفاه دانشجویی از تاریخ 1398/11/15 الی1398/11/25 در سامانه فاز2

پنجشنبه 10 بهمن 1398
تمدید زمان ثبت نام تسهیلات نیم سال اول تحصیلی 1399-1398 تا تاریخ 1398/09/20

تمدید زمان ثبت نام تسهیلات نیم سال اول تحصیلی 1399-1398

تمدید زمان ثبت نام تسهیلات نیم سال اول تحصیلی 1399-1398 تا تاریخ 1398/09/20

(86)

تمدید زمان ثبت نام تسهیلات نیم سال اول تحصیلی 1399-1398 تا تاریخ 1398/09/20

پنجشنبه 30 آبان 1398
تمدید مهلت ثبت نام وام بنیاد علوی در سامانه فاز2 صندوق رفاه دانشجویان تا مورخ 1398/09/20

تمدید مهلت ثبت نام وام بنیاد علوی در سامانه فاز2 صندوق رفاه دانشجویان

تمدید مهلت ثبت نام وام بنیاد علوی در سامانه فاز2 صندوق رفاه دانشجویان تا مورخ 1398/09/20

(61)

تمدید مهلت ثبت نام وام بنیاد علوی در سامانه فاز2 صندوق رفاه دانشجویان تا مورخ 1398/09/20

سه شنبه 28 آبان 1398
برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان

برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان

برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان

(42)

نتایج برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان در تاریخ 1398/08/19

دوشنبه 27 آبان 1398
آخرین مهلت رفع نقص مدارک متقاضیان تسهیلات  صندوق رفاه دانشجویان که پیامک تایید وام دریافت نکرده اند.

آخرین مهلت رفع نقص مدارک متقاضیان تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان که پیامک تایید وام دریافت نکرده اند.

آخرین مهلت رفع نقص مدارک متقاضیان تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان که پیامک تایید وام دریافت نکرده اند.

(1)

تاریخ 1398/08/28 آخرین مهلت رفع نقص مدارک متقاضیان تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان که پیامک تایید وام دریافت نکرده اند.

يکشنبه 26 آبان 1398
آخرین فرصت مراجعه متقاضیان تسهیلات شهریه برای نیم سال اول1398-1399 که پیامک تایید وام از طرف صندوق رفاه دریافت نکرده اند

آخرین فرصت مراجعه متقاضیان تسهیلات شهریه برای نیم سال اول1398-1399 که پیامک تایید وام از طرف صندوق رفاه دریافت نکرده اند

آخرین فرصت مراجعه متقاضیان تسهیلات شهریه برای نیم سال اول1398-1399 که پیامک تایید وام از طرف صندوق رفاه دریافت نکرده اند

(35)

تاریخ 1398/08/21 آخرین فرصت مراجعه متقاضیان تسهیلات شهریه برای نیم سال اول1398-1399 که پیامک تایید وام از طرف صندوق رفاه دریافت نکرده اند

شنبه 18 آبان 1398
مهلت مراجعه  جهت رفع نقص مدارک متقاضیان تسهیلات تحصیلی عادی و تحصیلی ویژه دکتری تا مورخ 1398/08/21 که پیامک تایید وام از طرف صندوق دریافت نکرده اند

مهلت مراجعه جهت رفع نقص مدارک متقاضیان تسهیلات تحصیلی عادی و تحصیلی ویژه دکتری تا مورخ 1398/08/21 که پیامک تایید وام از طرف صندوق دریافت نکرده اند

مهلت مراجعه جهت رفع نقص مدارک متقاضیان تسهیلات تحصیلی عادی و تحصیلی ویژه دکتری تا مورخ 1398/08/21 که پیامک تایید وام از طرف صندوق دریافت نکرده اند

(36)

مهلت مراجعه جهت رفع نقص مدارک متقاضیان تسهیلات تحصیلی عادی و تحصیلی ویژه دکتری تا مورخ 1398/08/21 که پیامک تایید وام از طرف صندوق دریافت نکرده اند

پنجشنبه 16 آبان 1398
اطلاعیه ثبت نام ودیعه مسکن مجردی

اطلاعیه ثبت نام ودیعه مسکن مجردی

(96)

(مخصوص برادران)

پنجشنبه 9 آبان 1398

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419960-041   دورنگار :3541962-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.