اعضای شورای صنفی

اعضای منتخب دانشجویان

۱- علیرضا زنگنه
۲- معین ولی زاده
۳- ثنا زندی فر
۴- دانیال آقایی
۵- ثریا کرمی مهر
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419960-041   دورنگار :3541962-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.