اعضای شورای صنفی

اعضای منتخب دانشجویان در بهار 95 :
۱- میلاد مانوسیان
۲- معین ولی زاده
۳- میلاد بهمنی
۴- سیمین زندی
۵- فروغ نوعی
 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419960-041   دورنگار :3541962-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.