راهنمای تشکیل پرونده صندوق رفاه

دانشجویان فوق با استفاده از مرورگر Internet Explorer با مراجعه به وب سایت bp.swf.ir  از قسمت تشکیل پرونده مشخصات خود را دقیق تکمیل نموده و جهت تایید موارد ثبت نامی، مدارک زیر را حضورا تحویل اداره رفاه می نماید.

مشاهده فایل راهنمای تشکیل پرونده

مشاهده لیست تسهیلات اعطایی و شرایط آن

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419960-041   دورنگار :3541962-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.