مدیر امور دانشجویی

مدیر امور دانشجویی و مرکز کارآفرینی

میثم خداشناس                                                  Meysam Khodashenas  

تلفن دفتر چند رسانه ای: 35419960-041

مدارج علمی و سوابق اجرایی

رایانامه :  m_khodashenas@tabriziau.ac.ir 
مشاور مدیر امور دانشجویی  
مهدی کاظم پور
شماره تماس:   

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419960-041   دورنگار :3541962-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.