اخبار و رویدادها

پنجشنبه بیست و نهم آبان 1399

تغیرات در سند تعهد محضری و گواهی کسر از حقوق ضامنین
تغیرات الزامی در سند تعهد محضری و گواهی کسر از حقوق ضامنین

تغیرات الزامی در سند تعهد محضری و گواهی کسر از حقوق ضامنین متقاضیان تسهیلات نیم سال اول 1400-1399
يکشنبه بیست و پنجم آبان 1399
چهارشنبه بیست و سوم مهر 1399

    تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

    کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419960-041   دورنگار :3541962-041

    کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.