اخبار و رویدادها

يکشنبه بیست و پنجم شهريور 1397
يکشنبه بیست و پنجم شهريور 1397

بیست و هفتمین فراخوان جشنواره دانشجوی نمونه
بیست و هفتمین فراخوان جشنواره دانشجوی نمونه

دعوت به شرکت فعال دربیست و هفتمین فراخوان جشنواره دانشجوی نمونه
سه شنبه بیستم شهريور 1397

    تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

    کد پستی : 5164736931   تلفن : 35419960-041   دورنگار :3541962-041

    کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.